منتديات يا حسين

منتديات يا حسين (http://www.yahosein.com/vb/index.php)
-   گفتگو به زبان فارسى (http://www.yahosein.com/vb/forumdisplay.php?f=44)
-   -   قائلین تحریف قرآن… (http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=208000)

*مهدی* 17-01-2015 12:42 PM

قائلین تحریف قرآن…
 
عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم القرآن ألف ألف حرف وسبعه وعشرون ألف حرف فمن قرأه صابرا محتسبا کان له بکل حرف زوجه من الحور العین.

از عمر بن الخطاب نقل شده است که پیامبر فرمودند:
قران کریم یک میلیون و دویست و هفت هزار حرف دارد. که اگر کسی از روی فهم و دقت مطالعه کند برای هر حرفی خداوند به او یک حوریه عطا خواهد کرد

مجمع الزوائد – الهیثمی – ج ۷ – ص ۱۶۳- دار الکتب العلمیه

المعجم الأوسط – الطبرانی – ج ۶ – ص ۳۶۱- دار الحرمین
الجامع الصغیر – جلال الدین السیوطی – ج ۲ – ص ۲۶۴- دار الفکر
کنز العمال – المتقی الهندی – ج ۱ – ص ۵۴۱- موسسه الرساله
الإتقان فی علوم القرآن – السیوطی – ج ۱ – ص ۱۹۰- دارالفکر
الدر المنثور – جلال الدین السیوطی – ج ۶ – ص ۴۲۲- دار المعرفه
میزان الاعتدال – الذهبی – ج ۳ – ص ۶۳۹- دار المعرفه
لسان المیزان – ابن حجر – ج ۵ – ص ۲۷۷- مؤسسه الأعلمی للمطبوعات

قرآنی که امروزه ما داریم ثلث این تعداد هم حرف ندارد. پس دقیقا این سخن عمر. عقیده به تحریف می باشد.


: عمر بن خطاب و آیه رجم:

((فکان فیما انزل آیه الرجم))


**صحیح بخاری ج۸ ص۱۵۲- باب اعتصام بالکتاب و السنه- دارالفکر**
الان آیه رجم یعنی سنگسار کردن دست کدوم یکی از مولوی هاست؟؟؟ تو قرآن ما که نیست

قرآنی که حافظان فراموشکار داشت
مسلم نقل می کند که
ابوموسی اشعری سوره ایی شبیه سوره برائت حفظ بوده است که کلا آنرا فراموش کرده است


انا کنا نقرأ سوره کنا نشبهها فی الطول والشده ببراءه فأنسیتها غیر انى قد حفظت منها


صحیح مسلم – مسلم النیسابوری – ج ۳ – ص ۱۰۰- دارالفکر
الدیباج على مسلم – جلال الدین السیوطی – ج ۳ – ص ۱۲۹- دار ابن عفان
تفسیر القرطبی – القرطبی – ج ۱۸ – ص ۷۸- دار احیاء التراث العربیمنبع: اهل کساءجميع الأوقات بتوقيت بيروت. الساعة الآن » [ 01:12 AM ] .